Rapporter


 #   Rapportnamn   Beskrivning 
1. Emigranter  
2. Levande med dödsdatum  
3. Oanvända platser  
4. Personer där information om dödsdatum saknas  
5. Personer där information om kön saknas  
6. Personer över 90 år som markerats levande Personer över 90 år som markerats som levande 
7. Personer under 80 år som markerats döda Personer under 80 år utan dödsdatum som inte markerats som levande 
8. Personer utan informationen [Levande] utan födelsedatum Personer som inte markerats som levande [Levande] och som saknar födelsedatum men har efternamn 
9. Underliga födelsedatum