Databasstatistik


 Beskrivning   Kvantitet 
Totalt antal individer 2,486  
- varav manliga 1,272 (51.17%)  
- varav kvinnliga 1,214 (48.83%)  
- varav av okänt kön 0 (0%)  
- varav levande 824  
Antal familjer 813  
Antal unika efternamn 567  
Totalt antal Foton 74  
Totalt antal Foto-dokument 38  
Totalt antal Gravstenar 1  
Totalt antal Text-dokument 5  
Totalt antal Ljudinspelningar 0  
Totalt antal Video 0  
Totalt antal källor 0  
Medellivslängd1 63 år, 22 dagar  
Tidigaste födelse (Ida Kristina Johansson 1880041  

 Största livslängd1   Ålder 
Ivar Elias Wikberg 114 år 120 dagar  
Gunborg* Ingegärd Andersson 100 år 348 dagar  
Mary Alice Spears 100 år 135 dagar  
Asta Myrin 97 år 153 dagar  
Siri Ottilia Sandström 96 år 31 dagar  
Anna Matilda Hallberg (Persson) 95 år 342 dagar  
Ingrid* Anna Maria Berg (född Bruse) 95 år 284 dagar  
Anders Ellert Broms 94 år 155 dagar  
Karin Lovisa Johansson 93 år 78 dagar  
Elin Mary Frideborg Qvarfort f Lindquist 92 år 176 dagar  


1 Åldersberäkningarna baserar sig på individer med registrerade födelse- och dödsdatum. P.g.a att det kan finnas ofullständiga datumfält (t ex enbart "1945" eller "BEF 1860"), är dessa beräkingar inte helt tillförlitliga.

Mera information om detta träd